IndicatorView

Basic example

View.StackLayout([
  View.IndicatorView(
    ref = indicatorRef,
    indicatorColor = Color.Red,
    selectedIndicatorColor = Color.Blue,
    indicatorsShape = IndicatorShape.Square
  )
  View.CarouselView(
    indicatorView = indicatorRef,
    items = [
      View.Label("First CarouselView with IndicatorView")
      View.Label("Second CarouselView with IndicatorView")
      View.Label("Third CarouselView with IndicatorView")
    ]
  )
])

Basic example with styling

View.StackLayout([
  View.IndicatorView(
    horizontalOptions = style.Position,
    verticalOptions = style.Position,
    backgroundColor = style.LayoutColor,
    padding = style.Padding,
    ref = indicatorRef,
    indicatorColor = Color.Red,
    selectedIndicatorColor = Color.Blue,
    indicatorsShape = IndicatorShape.Square
  )
  View.CarouselView(
    indicatorView = indicatorRef,
    items = [
      View.Label(
        horizontalOptions = style.Position,
        verticalOptions = style.Position,
        backgroundColor = style.ViewColor,
        padding = style.Padding,
        text = "First CarouselView with IndicatorView"
      )
      View.Label(
        horizontalOptions = style.Position,
        verticalOptions = style.Position,
        backgroundColor = style.ViewColor2,
        padding = style.Padding,
        text = "Second CarouselView with IndicatorView"
      )
      View.Label(
        horizontalOptions = style.Position,
        verticalOptions = style.Position,
        backgroundColor = style.ViewColor3,
        padding = style.Padding,
        text = "Third CarouselView with IndicatorView"
      )
    ]
  )
])

See also: